Blog 2 Column

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 85 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึก ของศูนย์ฝึกอบรมบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด สาขาแหลมฉบัง โดยคณะนักศึกษา ได้เข้าฟังประวัติความเป็นมาของบริษัท และเข้าชมการฝึกภาคปฏิบัติ โดยได้เข้าชมการฝึกหลักสูตร “การยังชีพในทะเล” โดยมี อ.โชคสุพัฒน์ และ อ.บรรลุ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยนักศึกษาได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี ทางบริษัทเอ็มโอจี […]

Read More