ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด

นายคมสัน เอกชัย

นายคมสัน เอกชัย

เมื่อเวลา 15.00 ของวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย และคณะ  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม แหลมฉบัง(TPTI) และบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้บริหารของบริษัท เอ็มโอจี โดยคุณชัยวัฒน์ โลมากุล และคุณสุมาลี สุภัตตาน ได้ให้การต้อนรับ

โดยท่านผู้ว่าฯได้เยี่ยมชม การฝึกการจำลองสถานการณ์การเอาชีวิตรอดเมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำ (HUET) ต่อจากนั้นได้ชมการฝึกดับเพลิงขั้นสูง การจำลองเหตุการณ์เมื่อท่อแก๊สรั่วและเกิดเพลิงไหม้ และการจำลองเหตุการณ์ท่อน้ำมันรั่วและเกิดเพลิงไหม้ โดยท่านผู้ว่าและคณะได้ให้เกียรติชมจนจบการฝึก  และจากนั้นท่านผู้ว่าฯและคณะ ได้เข้าห้องประชุมเพื่อฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นมา และกิจการต่างๆของบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าฯได้เสนอแนะ ให้ทางบริษัทเอ็มโอจี ดำเนินการฝึกหลักสูตรวิชาชีพให้กับเยาวชนในบริเวณภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนของจังหวัดชลบุรี โดยทางผู้บริหารของบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง ได้น้อมรับคำแนะนำ และจะประสานงานกับศึกษาจังหวัด เพื่อให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจริงในอนาคตต่อไป

CIMG0592

CIMG0599

CIMG0634

CIMG0642

CIMG0654

CIMG0663

CIMG0672

CIMG0700

CIMG0721

CIMG0755

CIMG0783

CIMG0784

CIMG0794

CIMG0822

CIMG0845

CIMG0858

นายคมสัน เอกชัย

นายคมสัน เอกชัย

CIMG0869

CIMG0897

CIMG0930