Blog (Full Width)

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 85 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึก ของศูนย์ฝึกอบรมบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด สาขาแหลมฉบัง โดยคณะนักศึกษา ได้เข้าฟังประวัติความเป็นมาของบริษัท และเข้าชมการฝึกภาคปฏิบัติ โดยได้เข้าชมการฝึกหลักสูตร “การยังชีพในทะเล” โดยมี อ.โชคสุพัฒน์ และ อ.บรรลุ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยนักศึกษาได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี ทางบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด ต้องขอขอบคุณ คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกของเรา

Read More

Entrance to Oil & Gas Industry

เส้นทางสู่ อุตสาหกรรม Oil & Gas       คำอธิบาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะสมัครหรือสอบทำงานในบริษัทเจาะและผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ต่างชาติและของไทย วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริง ตัวอย่างเช่น ช่างเทคนิค วิศวกร พนักงานชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานจัดซื้อ พนักงานควบคุมวัสดุ และ ทุกสายวิชาชีพอื่นๆ สำหรับวิชาที่จะสอน ได้แก่ พื้นฐานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วโลกและในประเทศ นอกจากนี้ยังแนะแนว เช่น ศัพท์ในวงการน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ สำหรับ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ พื้นฐานวิชาอุปกรณ์ควบคุมวัด สำหรับ น้ำมันดิบและก๊าซ งานและตำแหน่งต่างๆในสายขุดเจาะสำรวจและน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ การเตรียมตัวก่อนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในวงการบริษัทน้ำมัน ทั้งในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเจาะสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน การเจาะและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ค่าฝึกอบรม: ตามข้อตกลง จำนวนต่ำและสูงสุด: ตามข้อตกลง สถานที่: ศุนย์ฝึกอบรมMOGIT แหลมฉบัง […]

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด

เมื่อเวลา 15.00 ของวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย และคณะ  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม แหลมฉบัง(TPTI) และบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้บริหารของบริษัท เอ็มโอจี โดยคุณชัยวัฒน์ โลมากุล และคุณสุมาลี สุภัตตาน ได้ให้การต้อนรับ โดยท่านผู้ว่าฯได้เยี่ยมชม การฝึกการจำลองสถานการณ์เมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำ (HUET) ต่อจากนั้นได้ชมการฝึกดับเพลิงขั้นสูง การจำลองเหตุการณ์เมื่อท่อแก๊สรั่วและเกิดเพลิงไหม้ และการจำลองเหตุการณ์ท่อน้ำมันรั่วและเกิดเพลิงไหม้ โดยท่านผู้ว่าและคณะได้ให้เกียรติชมจนจบการฝึก  และจากนั้นท่านผู้ว่าฯและคณะ ได้เข้าห้องประชุมเพื่อฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นมา และกิจการต่างๆของบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าฯได้เสนอแนะ ให้ทางบริษัทเอ็มโอจี ดำเนินการฝึกหลักสูตรวิชาชีพให้กับเยาวชนในบริเวณภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนของจังหวัดชลบุรี โดยทางผู้บริหารของบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง ได้น้อมรับคำแนะนำ และจะประสานงานกับศึกษาจังหวัด เพื่อให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจริงในอนาคตต่อไป  

Read More

STCW 2010 Course (Thailand)

STCW 2010 Course (Thailand) Course Components -Personal Safety and Social Responsibilities A classroom-based course covering basic induction training in safety procedures and accident prevention, it also familiarises novices with the employment conditions and working environment on board. -Fire Prevention and Fire Fighting Outlines precautions for minimising the risk of fire, the causes of fires and […]

Read More

Confined space training

Confined space training Confined space training (Chonburi, Songkhla) Certification: TPTI & Department of Labour Protection & Welfare (Royal Thai Ministry of Labour) Duration: Four (4) days – Theory and Practical Course Size: Minimum/Maximum – Ten (10) / Twenty (20) participants Language: This course can be presented in Thai (ภาษา ไทย) and English Price: Please contact. Schedule: […]

Read More

MEMIR (Major Emergency Management Initial Response)

MEMIR (Major Emergency Management Initial Response) OPITO Approved COURSE : MEMIR (Major Emergency Management Initial Response) in Thailand Duration : 3 Days Course Size : Minimum 4 Persons/ Maximum 10 Persons Language : This course can be presented in English Price : Please Contact Target Group : This assessment program is designed for Offshore Installation Managers […]

Read More

MEMIR and OIMCE OPITO approval

Wild geese Solutions Thailand (WGST) have finally come to the end of the OPITO audit process for MEMIR and OIMCE. Yesterday I received notification from OPITO that approval had been given for us to deliver MEMIR and OIMCE training to O&G professionals at our site, located within the MOGIT training institute in Laemchabang (near Pattaya) […]

Read More

BOST : Basic Offshore Safety Training   Duration :  3 days – Theory and Practical Course Size :  Minimum – 4 /Maximum – 16 (participants) Language :  This course can be presented in Thai (ภาษา ไทย) and English Price :  Please contact. Course Overview :  During the BOST program delegates will gain a basic level […]

Read More