Blog 3 Column

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 85 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึก ของศูนย์ฝึกอบรมบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด สาขาแหลมฉบัง โดยคณะนักศึกษา ได้เข้าฟังประวัติความเป็นมาของบริษัท […]

Read More

Entrance to Oil & Gas Industry

เส้นทางสู่ อุตสาหกรรม Oil & Gas       คำอธิบาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะสมัครหรือสอบทำงานในบริษัทเจาะและผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ต่างชาติและของไทย วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริง ตัวอย่างเช่น ช่างเทคนิค วิศวกร พนักงานชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พนักงานบัญชี […]

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด

เมื่อเวลา 15.00 ของวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย และคณะ  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม แหลมฉบัง(TPTI) และบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้บริหารของบริษัท เอ็มโอจี โดยคุณชัยวัฒน์ […]

Read More