Blog 2 Column

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี

คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกบริษัทเอ็มโอจี เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 85 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึก ของศูนย์ฝึกอบรมบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด สาขาแหลมฉบัง โดยคณะนักศึกษา ได้เข้าฟังประวัติความเป็นมาของบริษัท และเข้าชมการฝึกภาคปฏิบัติ โดยได้เข้าชมการฝึกหลักสูตร “การยังชีพในทะเล” โดยมี อ.โชคสุพัฒน์ และ อ.บรรลุ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยนักศึกษาได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี ทางบริษัทเอ็มโอจี […]

Read More

Entrance to Oil & Gas Industry

เส้นทางสู่ อุตสาหกรรม Oil & Gas       คำอธิบาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะสมัครหรือสอบทำงานในบริษัทเจาะและผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ต่างชาติและของไทย วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริง ตัวอย่างเช่น ช่างเทคนิค วิศวกร พนักงานชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานจัดซื้อ พนักงานควบคุมวัสดุ และ ทุกสายวิชาชีพอื่นๆ สำหรับวิชาที่จะสอน ได้แก่ พื้นฐานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วโลกและในประเทศ นอกจากนี้ยังแนะแนว เช่น […]

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทเอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด

เมื่อเวลา 15.00 ของวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย และคณะ  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม แหลมฉบัง(TPTI) และบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้บริหารของบริษัท เอ็มโอจี โดยคุณชัยวัฒน์ โลมากุล และคุณสุมาลี สุภัตตาน ได้ให้การต้อนรับ โดยท่านผู้ว่าฯได้เยี่ยมชม การฝึกการจำลองสถานการณ์เมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำ (HUET) ต่อจากนั้นได้ชมการฝึกดับเพลิงขั้นสูง การจำลองเหตุการณ์เมื่อท่อแก๊สรั่วและเกิดเพลิงไหม้ และการจำลองเหตุการณ์ท่อน้ำมันรั่วและเกิดเพลิงไหม้ […]

Read More